תרומות ותורמים

מרכז רמת גן לחולי אלצהיימר קם בעזרת תרומות שניתנו על ידי מוסדות ועל ידי יחידים. תורמים אלה ראו את החשיבות הרבה שבהקמת מרכז ייחודי המטפל בלעדית במחלת האלצהיימר, ותרומותיהם הנדיבות עוזרות לנו להמשיך לפעול ולתרום לאיכות חייהם של החולים המאושפזים אצלנו והן לתרום לחולים בקהילה.

תרומות מאפשרות למרכז לפעול ולצמוח כל השנים ולהמשיך להוביל בתחום הטיפול באלצהיימר, ואנו מוקירים את שותפינו לדרך, וכל תרומה מונצחת במרכז בהבלטה ובאופן מכובד. 

פעילותנו במרכז אלצהיימר אינה מסתכמת בטיפול בחולים, ואנו רואים חשיבות רבה גם בפעילות ובתרומה לקהילה. פרויקטים רבים שאנו עוסקים בהם במרכז נועדו לתרום להעלאת המודעות למחלת האלצהיימר, וכן לתרום מהידע שלנו לאנשי מקצוע בתחום.  

אנו מזמינים גופים ויחידים להרים תרומה למרכז אלצהיימר, ובכך לעזור לנו להמשיך את העבודה המשמעותית המתבצעת יום יום בין כתליו.

מוסדות ואנשים אשר תרמו לייסוד המרכז

סופי ואברהם סטוצ'ינסקי ז"ל

המוסד לביטוח לאומי

ועידת התביעות

עיריית רמת גן 

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל

 

מוסדות ואנשים אשר הרימו תרומה משמעותית למרכז

מרג'י ודוד צביבל

אלן צביבל

דוד קלצ'י

מר יחיאל רוזנבאום ז"ל

מר חיים ברוקנר ז"ל

מר חיים בוימלגרין ז"ל

גב' מרגלית דובשני ז"ל